Nový článek
Nový článek
Kategorie

Náklady fixní a variabilní ve strukturních modelech

Kalkulace nákladů na výrobek pomocí strukturního modelu.

Strukturní model s variabilními a fixními náklady je jako každý matematický model pouhým zjednodušením reality. Členění modelu vychází ze strukturního modelu, který převádí druhově členěné náklady na náklady kalkulační. “Strukturní bilance obsahující odděleně variabilní a fixní náklady se z hlediska formální konstrukce neliší od kombinované podnikové bilance. Fiktivní výrobky místo režijních nákladů TVR, VVR a SR budou obsahovat jen fixní položky nákladů, kdežto variabilní položky režií budou spolu s přímými náklady tvořit variabilní náklady výrobků.” (Macík a Vysušil, 2003) Vychází se z hypotézy, že variabilní náklady jsou náklady přímé (spolu s variabilní konečné změně hodnot rozpočítaných variabilních nákladů na sumu kalkulačních jednic (výrobky, viz prezentace).

Postup sestavení strukturní bilance s variabilními a fixními náklady:

 1. Do modelu vložíme variabilní náklady, které získáme z převodní výrobní matice nebo z kalkulačního vzorce. Fixní náklady se neúčastní maticového výpočtu, proto nyní nebudou do modelu zahrnuty.

 2. Vzhledem k neúčasti fixních nákladů a vyváženosti 2. a 3. kvadrantu modelu je nutné očistit konečné užití, které představuje výroba zboží a změna nedokončené výroby, o tyto fixní náklady.

 3. Maticový výpočet provedeme tímto způsobem:

 4. Vypočítáme technické koeficienty aij = xij / Xj.

 5. Provedeme rozdíl matic E − A = [E − A].

 6. Vypočítáme inverzní matici k matici [E − A] => [E − A]1.

 7. Inverzní matici [E − A]1 vynásobíme změnou KÚ (konečného užití) => X'.

 8. Z vypočítané matice X' určíme indexy objemu produkce Ij = X'j / Xj) vypočítanými indexy vynásobíme příslušné sloupce v strukturním modelu.

 9. Nyní do modelu s variabilními náklady přidáme náklady fixní.

 10. Přidáním fixních nákladů do modelu nastal znovu problém s vyvážeností 2. a 3. kvadrantu, a proto je nutné ke konečnému užití přidat složku fixních nákladů.

 11. Výše uvedeným postupem nám vznikne úplný strukturní model variabilních a fixních nákladů.

Ekonomický význam modelu s variabilními a fixními náklady:

Tento model umožňuje simulovat různé tržní situace a variantně vypočítávat kalkulaci na výrobky dle dynamické kalkulace, k tomuto účelu je logicky nutné mít informace o okolí podniku (předpokládaný objem produkce). Jednoduchým způsobem vydělení jednotlivých sloupců třetího kvadrantu a fixních nákladů v prvním kvadrantu s příslušnými počty kalkulačních jednic získáme kalkulaci nákladů na jednotlivé výrobky.

Absorpční kalkulace:

Absorpční kalkulace, která je také označována jako kalkulace úplná, přiřazuje všechny náklady ke kalkulační jednici. Přímé náklady jsou přiřazené přímo ke kalkulační jednici. Náklady nepřímé jsou podle různých metod rozvrženy na kalkulační jednici. (Všechny náklady jsou v kalkulaci zahrnuty.) Díky tomu je možné lehce stanovit požadovaný zisk.

Bibliografie:

MACÍK, Karel a Jiří VYSUŠIL. Vnitropodniková ekonomika. Vyd. 2. přeprac. (dotisk) Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 189 s. ISBN 80-01-02425-3.


Prezentace

Ukázka a stažení (Program se spustí poklepáním na soubor: vis.html.)

 

Variabilní a fixní náklady ve strukturním modelu

------------------------------------------------

 

Upozornění

----------

 

Autoři neručí za následky spojené s použitím programu.

 

Návod k obsluze

---------------

 

Tlačítko "Variabilní náklady" --> zvýrazní variabilní náklady.

 

Kliknutí na popis řádku "Variabilní náklady" --> Vloží do modelu variabilní náklady.

 

Tlačítko "Očištění KU" --> Zobrazí výklad očištění KU z učebnice "Vnitropodniková ekonomika" (MACÍK a VYSUŠIL, 2003).

 

Kliknutí na popis sloupce "ΣΣ" --> Zobrazí hodnoty ΣΣ.

 

Kliknutí na popis sloupce "KU" --> Zobrazí hodnoty KU.

 

Tlačítko "Výpočet" --> Zobrazí okno pro zadání Y' a posléze indexy objemu produkce.

 

Tlačítko "Maticový výpočet" --> Zobrazí výklad maticového výpočtu z učebnice "Vnitropodniková ekonomika" (MACÍK a VYSUŠIL, 2003).

 

Kliknutí na popis řádku "Fixní náklady" --> Vloží do modelu fixní náklady.

 

Tlačítko "Korekce KU" --> Zobrazí výklad korekce KU z učebnice "Vnitropodniková ekonomika" (MACÍK a VYSUŠIL, 2003).

 

Tlačítko "Výrobky" --> Zobrazí výpočet nákladů na druhy výrobku (v tisících).

 

Tlačítko "Citace" --> Zobrazí bibliografickou citaci.

-----------------------------------------------------

 

Program vychází z:

 

MACÍK, Karel a Jiří VYSUŠIL. Vnitropodniková ekonomika. Vyd. 2. přeprac. (dotisk)

Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, 189 s. ISBN 80-01-02425-3.

 

Zpět nahoru