Nový článek
Nový článek
Kategorie

Zase nemají co dělat…

Zase nemají co dělat…

Ať nad tím přemýšlím tak nebo onak, vždycky mi z toho vychází jeden jediný závěr. A sice že zatímco mezi obyčejnými našinci údajně byla téměř vymýcena nezaměstnanost, vědátoři a politici touto dosud trpí. Neboli…

… nemají do čeho píchnout, nemají nic na práci. A tak si ve snaze neukousat se nudou nebo nebudit zdání nečinnosti vymysleli způsob, jak si ukrátit dlouhou chvíli, za niž jsou placeni.

A začal hloubat nad tím, že by vlastně nebylo vůbec od věci po všech ve školství již dosažených zrůdnostech u nás zreformovat… i mateřské školství.

Tito odborníci už přemítají, zda má i nadále učitelkám ve školce stačit středoškolské vzdělání (https://www.novinky.cz/veda-skoly/417559-bude-i-nadale-ucitelkam-ve-skolce-stacit-stredni-skola.html).

Dosud jim toto na rozdíl od jiných pedagogických pracovníků stačí. Jenže podle konference o předškolním vzdělávání minulý týden je prý otázkou, nakolik tato realita odpovídá současným nárokům kladeným na učitelky z mateřinek.

Ministerstvo školství se prý v této otázce doposud nerozhodlo, zatím stihlo pouze v lednu otevřít debatu o tomto tématu. Protože prý ze zahraničních výzkumů vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaný učitel dosahuje u dětí lepších výsledků, vysokoškolsky vzdělané učitelky v mateřských školách údajně „dokážou lépe zacílit vzdělávací nabídku a reflektovat, zda byla efektivní vzhledem k cílům, které si naplánovaly“. A tak podle České školní inspekce vyžaduje většina evropských zemí vysokoškolské vzdělání i u pedagogů pracujících s předškolními dětmi, v některých z těchto zemí požadují bakalářský a v některých dokonce magisterský titul.

Sice zaznívá i to, že samotné vysokoškolské vzdělání kvalitu nezaručuje a že by tak možná stačila i tak běžná „zlatá střední cesta“, kdy by mohl stačit i jen jeden vysokoškolsky vzdělaný učitel na celou mateřinku, jenž by koordinoval všechny ostatní učitele,… jenže když už má být od roku 2017 ten povinný poslední ročník předškolního vzdělávání…

A tak se prozatím jenom váhá nad tím, budou-li v mateřských školách i nadále pracovat absolventky středních, vyšších i vysokých škol nebo jenom vysokoškolačky. Tedy jestli se předškolní vzdělávání podobně zbytku školství zreformuje, vyhážou se učitelky, jež nesplňují nová kritéria a…

A co dál?

Známe to už z dnešní reality. Jak na některých školách nemohou sehnat učitele, jak na středních školách chybí kvůli kvalifikačním požadavkům skuteční odborníci z praxe, kteří necítí potřebu absolvovat pedagogické vzdělání, když se uživí snadno i jinak, jak se vymýšlely a vymýšlejí výjimky ze zákona…

A byť nejsem odborník, přidal bych jednu otázečku, jež v těchto nových rokováních, nakolik je mi známo, dosud nezazněla. Ač by asi zaznít měla.

Co budeme dělat, až v situaci, kdy se i tak dlouhodobě nedostává míst ve školkách, usoudí vysoce kvalifikované akademičky, že je pod jejich důstojnost s vysokoškolským diplomem usazovat dětičky na nočník?

Zpět nahoru