Nový článek
Nový článek
Kategorie

Bojím se takových odborníků

Bojím se takových odborníků

Všichni jsme si u nás rovni. Tedy mělo by tomu tak být, jenže podle dlouhá léta se vlekoucích tlachání tomu tak prý vlastně dosud není.

Pochybuji, že by vám uniklo, jak dlouho už se u nás bojuje za rovnoprávnost žen. A to ať už je to na místě či nikoliv, ať už to tyto vlastně chtějí nebo je jim to dost možná nejednou i proti (pomyslné) srsti.

Diskutuje se u nás už po řadu let o tom, že by měly mít ženy rovnoprávnou pozici na všemožných vedoucích postech, nebo přesněji že by jich na takových místech mělo být úměrně počtu jejich mužských protějšků, nejednou se u nás mluvilo a mluví i o kvótách, jež by v tomto ohledu měly být pro ženy ustanoveny.

Jenže podle údajných odborníků je prý špatné, že se tak zaměřujeme výhradně jenom na ženy. Prý totiž máme mnohem více těch, koho bychom měli podpořit a dostat tak z pozice chudáčka na výsluní.

Různorodost na vedoucích postech prý totiž není záhodno omezovat pouze na počty mužů a žen. Mají být brány v potaz i jiné parametry, jež doposud opomíjíme.

Naše manažerské týmy a dozorčí rady by prý měly být daleko pestřejší i v jiných ohledech. Prý aby se chránily před jakýmsi syndromem skupinového myšlení, kdy je pro rozhodování důležitější shoda než kritické posouzení a skupina se tak vzájemně posiluje v omylech a zkreslených představách.

Že prý když do vedoucích skupin dosadíme lidi s různými zkušenostmi, přinášejí tito více možností řešení a jejich výsledky jsou pak lepší. Různorodost se nemá omezovat pouze na pohlaví, mají být angažováni i lidé různého věku, národnosti, vzdělání či náboženského vyznání.

Podle jakési mně dosud zcela neznámé konzultantské firmy Roland Berger či české pobočky mně neméně neznámé společnosti Stanton Chase (https://www.novinky.cz/kariera/417290-ruznorodost-vedoucich-skupin-pomaha-rozvoji-firem.html) jsme my Středoevropané, respektive Češi, špatní v otázce diverzity a pestrosti manažerských týmů. Máme ve vedoucích kolektivech málo žen a také cizinců a jen málokterá společnost provádí průběžný, cílený a víceúrovňový proces implementace diverzity, jak se hezky nečesky říká tomu, že by se do vedoucích pozic dostávali i ti, kdo jsou v nich dnes nedostatečně zastoupeni. Protože prý mimo jiné není zájem něco měnit. A pokud je v naší zemi v tomto ohledu někdo lepší, pak prý snad jedině pobočky zahraničních firem, jež jsou zvyklé z domova.

A tak prý bychom měli podporovat pestřejší personální skladbu, jež přinese výhody všem.

 

Bůh nebo kterákoliv jiná vyšší instance nás ochraňuj před podobnými odborníky! Protože už to vidím, jak by se nám skvěle vedlo, kdybychom se „diverzifikovali“.

Kdyby byli v každém vedení mimo tradičního plus mínus padesátiletého muže zastoupeni ještě jedna žena, jeden Rom, jeden imigrant ze Sýrie, jeden z Afghánistánu, jeden z Etiopie, jeden z Pákistánu, jeden z Ruska a jeden z Ukrajiny, jeden Číňan, jeden Vietnamec, jeden homosexuál, jeden bisexuál, jeden transvestita, jeden pedofil, jeden komunista, jeden pravičák, jeden bezdomovec,… Z nichž by každý přinesl svůj pohled na svět, čímž by ovlivnil výsledky rozhodování…

Zpět nahoru