Nový článek
Nový článek
Kategorie

Smutné řešení

Smutné řešení

Tak nakonec bylo rozhodnuto. V mostecké čtvrti Chanov budou ještě letos zbourány dva více již neobývané „vybydlené“ panelové domy, které dosud chátrají a plní se odpadky. V Litvínově se pak bude bourat též, tam vezme za své bývalá ubytovna Bílý sloup.

Můžeme se prý radovat. Nejen proto, že z povrchu zemského zmizí okolí hyzdící a zároveň potenciálně nebezpečné budovy, ale i proto, že jejich demolice nakonec vyjdou levněji, než se předpokládalo. V Chanově to vyjde namísto očekávaných více než dvanácti milionů korun na pouhých asi 3,2 milionu, v Litvínově místo deseti milionů na pouhých 3,3 milionu korun.

Bourání proběhne, jak se od počátku zmiňovalo, i díky nemalé státní dotaci (http://www.denik.cz/z_domova/most-zboura-dva-prazdne-panelaky-v-chanove-jeste-letos-20161014.html). Stát zaplatí celých osmdesát procent nákladů na zboření oněch ruin. A na podobné počínání, tedy demolici prázdných domů v sociálně vyloučených lokalitách, má být ze státních financí v průběhu tří let vynakládáno sto milionů korun ročně.

A za zbylé letošní peníze se bude obdobně bourat i v dalších pěti obcích.

Budou se bourat ty nejhorší objekty, které jejich nepřizpůsobiví obyvatelé uvedli do stavu, v němž už se s nimi nedá nic jiného dělat.

A co se stalo, respektive stane s těmi, kdo tam takto „bydleli“, co bude s jejich podobně si počínajícími následovníky?

No co asi?

Existuje přece zázrak zvaný sociální bydlení (http://www.mpsv.cz/cs/20186). Půjdou do lepšího. Na náklady obce, státu či jiných dobrodějů. Protože přece nemohou bydlet v rozvalinách! Když máme hodné politiky, kteří jim to zaplatí. Z peněz nás všech, jako obvykle.

Zpět nahoru