Nový článek
Nový článek
Kategorie

A co přijde příště?

A co přijde příště?

Několik neziskových organizací z visegrádských států vybádalo a na http://www.denik.cz/ekonomika/neziskove-organizace-zeny-pracujte-ve-stavebnictvi-doprave-a-strojirenstvi-20170505.html zveřejnilo zajímavý či spíše „zajímavý“ názor. O jehož užitečnosti nelze pochybovat… pokud se nad ním nezačne přemýšlet.

Zmínění objevitelé přišli s tím, že ženy v oborech s výučním listem trpí vyšší nezaměstnaností a nižšími platy a tudíž jsou častěji odkázány i na sociální dávky od státu. A tyto ženy trpí nejen jako tradičně ve srovnání s muži, odvádějícími obdobnou práci za daleko větší peníze, ale nejednou i ve srovnání s jinými ženami.

Zkrátka a dobře… ženy jsou v zemích visegrádské čtyřky placeny o 22 procent hůře než muži a ženy vyučené v učňovských oborech dokonce o 26 procent. A s tím je – jak už tomu tak u všemožných dobrodějů bývá – záhodno něco udělat.

Co?

Visegrádské dívky by se prý měly navzdory panujícímu genderovému stereotypu věnovat raději technickým oborům, vyučit se právě v těchto. Protože v technických profesích sice (jak pesimistické vzhledem k tomu, že to přinášejí jacísi bojovníci za jejich větší rovnoprávnost!) také budou nejspíše vydělávat méně než muži, jenže…

… i tak si vydělají více než v nějaké „ženské“ profesi. A jejich vyšší příjmy pak po zprůměrování alespoň zlepší statistiky v oblasti příjmové nerovnosti obou pohlaví.

Dívky by prý měly častěji absolvovat elektrotechnické či stavební obory, v nichž dnes tyto tvoří jen desetinu všech absolventů, a v těchto odvětvích i častěji pracovat, namísto aby se upisovaly profesím souvisejícím třeba se zdravotnictvím nebo sociální prací, kde ženy doposud tvoří drtivou většinu absolventů. Polepšily by si tím platově a navíc by i prospěly ekonomickému růstu visegrádských zemí, v nichž je absolventů technických oborů nedostatek.

Podle autorů tohoto výzkumu by se měly naše drahé polovičky zkrátka vrhnout na „mužské“ profese, kde se dá snáze přijít k větším penězům, a vydlábnout se na profese „ženské“. A aby se to stalo skutečností, hodlají autoři onoho výzkumu předat ministerstvu školství několik svých doporučení. Těch pochopitelně přesně v „neziskovém“ duchu. Školy s tradičně vysokým poměrem chlapců by podle nich měly být státem motivovány k přijímání dívek, třeba v podobě stipendií pro dívky nebo stanovení genderových kvót. To aby se dívky ochotněji a snáze mohly vrhnout na dobře placené obory jako stavebnictví, průmysl, telekomunikace, doprava či strojírenství, a nesetrvávaly v mizerně placených profesích v „ženských“ službách, prodeji, pedagogice, administrativě, sociálních službách a zdravotnictví.

Což je sice docela zajímavá myšlenka, jenže…

Dotyčné „objevitele“ tak jaksi nenapadlo položit si otázky, z odpovědí na něž mne mrazí. Protože kdyby se do toho naši politici pustili…

Připadá vám třeba normální, že by školy měly nařízeno, jaké procento studentů a studentek smějí přijmout, a že by toto procento vlastně bylo důležitější než prostý fakt, zda se pro uvedené studium a profesi někdo hodí nebo ne, zda to zvládne?

Připadne vám normální, že by se v rámci částečného odstranění genderové nerovnosti dávala stipendia ze státního rozpočtu nikoliv podle studijních výsledků či potřebnosti, ale podle příslušnosti k tomu „správnému“ pohlaví,… což by navíc jen tak mimochodem znamenalo rovněž genderovou nerovnost?

A že by pak asi musel někdo z moci úřední i nařizovat zaměstnavatelům (ty soukromé nevyjímaje), jaké procento žen a mužů musí zaměstnávat?

A ani to ještě nejsou ty nejpalčivější problémy, jež mne v souvislosti s tímto napadly. Protože ono je toho ještě víc.

Napadlo dotyčné třeba to, kdo by po odchodu žen do „těch správných“ oborů vykonával ony zde zesměšněné prachbídně placené „ženské“ profese ve školství, sociálních službách a zdravotnictví? Co bychom dělali, kdyby odešly za lepším už i tak nedostatkové doktorky, zdravotní sestry, učitelky, prodavačky,…? Měli bychom možná více řidiček a zednic, ale dejme tomu slepé střevo abychom si vykuchali sami doma…

A protože žijeme tam, kde žijeme, ani tím by to ještě neskončilo.

Protože pak by soudy zavalily žaloby od feministek, jimž by dozajista bylo proti srsti, že je muži kvůli jejich výše zmíněnému zvýhodňování berou jako sobě nerovné, k nim by se v boji za „rovnější“ příležitosti a hlavně příjmy přidali všemožní bojovníci za práva menšin, přistěhovalců, neschopných, nemakačenků,…

Nevěříte? Věřte! Protože to tu všechno už stejně dávno máme, jen doposud ne v takové míře.

A skončilo by to tam, kde už to jednou bylo. V socialismu, kde také hrstka skutečně pracujících živila celé hordy neschopných nenažranců. Vzpomínáte?

Zpět nahoru