Nový článek
Nový článek
Kategorie

Nemístný optimismus

Česká televize by prý měla do budoucna začít s dvojjazyčným vysíláním děl zahraniční provenience. Jak nám schválili poslanci a senátoři a jak to má svým podpisem stvrdit prezident,…

Nemístný optimismus

… má nám být zahraniční tvorba předkládána nejen v dabované podobě, ale zároveň i v originálním znění s českými titulky (http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/196145-nauci-se-cesi-anglicky-ct-bude-vysilat-s-originalnim-znenim-a-ceskymi-titulky/).

Dnes je tato možnost dostupná pouze omezeně, ale do budoucna by ji prý mělo mít možnost využívat snad až šedesát procent českých domácností. Protože… to víte… jsou mezi námi i tací, kdo by se rádi zdokonalili v cizích jazycích, máme u nás i turisty v hotelích, kteří by se rádi dívali v naší televizi na něco, čemu rozumí,…

A takovým to má pomoci. Že se nebudou muset koukat jen na cizí tvorbu přemluvenou do češtiny, ale že ji budou moci sledovat i v originále a číst si přitom titulky. Protože jsme na tom u nás se znalostí cizích jazyků, zejména angličtiny, nevalně, a mohlo by to motivovat, abychom se více učili cizí řeči.

Cizojazyčné verze prý budou sledovat zejména mladší ročníky, které už nějaké ty jazykové znalosti mají. Tvrdí politici.

Ovšem já jejich nadšení nesdílím. Bohužel.

Protože já toho mám až příliš mnoho společného s naším školstvím.

A vím tak jedno.

Že je pravděpodobně jen málo mladých, kteří umí cizí jazyk pořádně, natolik, aby originálním pořadům dobře rozuměli. A je i stále méně a méně těch, kdo jsou vůbec schopni…

… stačit číst české titulky. Nebo vůbec číst.

Zpět nahoru