Nový článek
Nový článek
Kategorie

No ne!

Tak nám Senát ve středu schválil svou vlastní předlohu, jež nás nasměrovává poněkud dále od socialismu v otázkách bydlení.

No ne!

Zatímco se naši politici dosud zmohli leda tak na to, aby všichni obyvatelé bytových domů platili bez ohledu na skutečnou spotřebu co nejstejněji peněz za vytápění, zatímco dosud jen apaticky hleděli stranou, když poctiví troubové platili služby i za své sousedy, kteří peníze nemají nebo nechtějí dát, nyní je tomu jednou překvapivě jinak.

Senát právě dospěl k názoru, že by správci bytových domů měli mít v tom posledním větší práva (https://www.novinky.cz/ekonomika/446502-vlastnici-bytu-budou-mit-prednost-vuci-neplaticum.html). Že by společenství vlastníků bytů v bytových domech měla získat přednostní právo na aspoň částečné uhrazení pohledávek po dlužnících při nuceném prodeji jejich bytů.

Jinými slovy že by měla být část zisku z nedobrovolného prodeje bytů těch, kdo neplatili řádně za vodné a stočné, teplo, osvětlení společných prostor a příspěvky do fondu oprav, přednostně určena právě na uhrazení takovýchto dluhů. Mělo by jít až o desetinu peněz utržených za takové byty.

Protože senátoři zřejmě prozřeli a došlo jim, že není fér, aby poctiví plátci hradili tyto výdaje i za nepoctivé sousedy, jen aby nebyli odpojeni spolu s těmito, a měli přitom jen minimální šanci ještě někdy tyto peníze dostat zpět.

Pořád ještě to sice není ideální stav věcí, protože ne vždy ona nanejvýš desetina zisku z prodeje bytu na uhrazení podobných dluhů postačí, ale aspoň něco.

A tak tu tak sedím, zírám na monitor a jsem zmaten.

Je to kvůli blížícím se volbám, nebo skutečně měli tentokrát naši politici světlou chvilku? Že vymysleli a schválili něco, co obyčejným slušným lidem skutečně prospěje?

Zpět nahoru