Nový článek
Nový článek
Kategorie

Ach, ta obezita

Už dávno se ví, že obezita není žádoucí. Že člověku nepřináší nic dobrého, právě naopak. Kolik jenom toho kvůli ní jí postižený člověk vytrpí! Úsměšky od okolí, omezená pohyblivost, oběhová soustava plná cholesterolu, opotřebované klouby,… To jenom tak namátkou.

Ach, ta obezita

Také prý zkracuje život. Při myšlence na což by si člověk mohl ve formě černého humoru aspoň říkat, že je smrt milosrdná, že dotyčného tlouštíka aspoň nenechá tak dlouho trpět.

Jenže to je omyl. Obézní lidé prý sice umírávají předčasně, jenže ani smrt prý pro ně není vysvobozením.

Protože…

Co potom?

Potom jsou prý jejich pozůstalí často nuceni platit jim předražené pohřby do země. Větší jámy, festovnější rakve, větší počty nosičů, ne-li rovnou jeřáb na přemísťování tělesných ostatků skonalého cvalíka. Protože taková levnější obyčejná kremace nejednou nepřichází v úvahu.

Má-li prý nebožtík přes dva metráky živé (totiž vlastně už neživé) váhy, nesmí nejednou do kremační pece, je mu odpírán pohřeb žehem (http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/535686/tloustici-nesmi-do-peci-krematoria-odmitaji-zeh-silne-obeznich-neboztiku.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk). Krematoria se totiž obávají hrozby, že jim takový nebožtík jejich pec zničí. Protože tato zařízení nejsou na příliš těžká těla stavěná, pece se při jejich spalování příliš přehřívají a mohou i začít hořet a takový zpopelňovaný zesnulý může i explodovat, čímž se zvyšuje počet truchlících účastníků o zasahující hasiče.

Obézní z našich řad, jichž je prý v České republice přes 300.000, se musejí volky nevolky smířit s tím, že si buď „budou muset přivstat“, aby byli spáleni brzy ráno, kdy je pec ještě studená a riziko přehřátí je tak menší, nebo se jim kremace nedostane. Protože by i im memoriam ještě mohli škodit. Pecím krematorií.

A tak nezbývá než popřát našim obézním spoluobčanům dlouhý život. Aby se dočkali dne, kdy po dlouhé řadě již prosazených šílených reforem ministerstva školství vyjdou ze školních lavic i první absolventi studijního oboru porcovač mrtvol. Protože rozčtvrcená babička kremační pec nepoškodí.

Zpět nahoru