Nový článek
Nový článek
Kategorie

Nájem bytu a nový občanský zákoník (I.)

Záludnosti související se změnou zákonů.

Nájem bytu a nový občanský zákoník (I.)

Na toto téma by se daly letos psát romány a jistě se tomuto problému vrátím, ale pro tentokrát bych chtěla upozornit jen na jednu důležitou věc.

Vloni v listopadu majitel bytu, pan Josef, uzavřel s panem Petrem smlouvu o nájmu na dobu určitou, tzn. na 1 rok. V červnu panu Josefovi řekla jeho dcera Justýna, že se musí vdávat, z čehož vyplývá, že se bude chtít odstěhovat do bytu, který rodina prozatím pronajímala. Pan Josef se smíšenými pocity (jak už to u otců bývá) souhlasí a vydává se za panem Petrem, aby mu tu radostnou novinu sdělil. Pan Petr to jako dobrou zprávu nevidí, protože se bude muset stěhovat. (Jiná situace by nastala, kdyby byl otcem dítěte, ale tuto dobrodružnou zápletku nechme stranou - není!) Jak se teď mají obě smluvní strany zachovat? Jasné je, že se smlouva již na další rok neprodlouží. Pan Petr si začne tedy hledat jiný nájem, a když ho nalezne, chce se stěhovat a ukončit smlouvu před uplynutím termínu ve smlouvě. S tím však nepočítá rodina pana Josefa - veselka se chystá až na listopad a peníze z nájmu se budou hodit na oslavu. Proč tedy ukončovat nájemní smlouvu předčasně? Dle nového občanského zákoníku se musí pánové buďto domluvit a ukončit smlouvu dohodou nebo smlouva zůstane v platnosti do data v ní dohodnutého. Je tu možná výjimka a to kdyby podal pan Petr výpověď z nájmu a uvedl důvod, proč chce ukončit smlouvu dřív - může to být například nový pracovní poměr v jiném městě. Toto už musí být považováno za rozumný důvod a výpověď za platnou. Viz §2287 zák. č. 89/2012 Sb.

Může se to zdát divné, protože nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2013 a tudíž podle starého občanského zákoníku - tedy to by pan Petr nemusel uvádět žádný důvod. Je tu však jedna důležitá informace: Nový občanský zákoník se vztahuje na všechny nájmy bytu a nájmy nemovitých věcí od 1. 1. 2014 (s výjimkou tzv. pachtu), i když byla smlouva uzavřena před tímto datem.

Zpět nahoru