Nový článek
Nový článek
Kategorie

Postřehy studentky aneb vyndáno ze šuplíku

Pokud rodiče plánují na jaře s dětmi nedělní vycházku, jednou z možností je návštěva výstavy Giganti Doby ledové. Expozice je vhodná i pro školní výpravy. V průběhu jarních měsíců (v letošním roce od 8. 3. 2015 do 30. 6. 2015) mohou lidé tuto výstavu navštívit v bývalém Parku kultury a oddechu Julia Fučíka, dnes Výstaviště Praha – provozovatel výstaviště Incheba Expo Praha.

Výstava si klade především za cíl seznámit širokou veřejnost s dnes již vyhynulými živočichy čtvrtohor (kvartér). Čtvrtohory jsou nejmladší dekádou vývoje planety Země. Čtvrtohory začaly zhruba před 2,5 milióny let a trvají do současnosti. Převážná část živočichů, která je v expozici prezentována, vyhynula ke konci Doby ledové asi přibližně před 10 000 lety. Návštěvníci expozice se mohou seznámit s mamutem (Mammuthus primigenius), se šavlozubým tygrem (Smilodon populator), nebo se srstnatým nosorožcem (Coelodonta antiquitatis), ale také doposud pro veřejnost s méně známými živočichy. Modely vyhynulých živočichů v životní velikosti jsou na výstavní ploše exponovány do reálné situace, ve které se podle odborných předpokladů mohli vyskytovat. Jednotlivé exponáty jsou doprovázeny informačními tabulemi s informacemi o zeměpisném výskytu živočicha a jeho stručném popisu.

Postřehy z expozice Giganti doby ledové

Pozornost dětí upoutá exponát velké myši s velkými zuby. Ve skutečnosti je tato myš vyhynulý velebobr (Castoroides ohionsis), který obýval území severní Ameriky. Menší pozornost lidé věnují exponátu šelmy-amerického lva (Pantera leo atrox), která útočí na svoji oběť zezadu. Lovila středně velkou zvěř, jako jsou koně nebo jeleni. Tato scéna je velmi realistická, a lze ji vidět v mnoha přírodovědných snímcích National Geographic o životě v divoké přírodě. Velké pozornosti, ale neunikne Gigantopitékus (Gigantopithecus blacki). Jedná se o největšího primáta, co kdy na Zemi žil. Vzpřímený dosahoval výšky až 3,5 m. Živočich, který upoutá pozornost každého návštěvníka, není savec. Je to pták Moa (Dinomis giganteus) z Nového Zélandu. V expozici je jediným zástupcem z ptačí říše. Pták Moa přežil Dobu ledovou, vymírá až v 17. století vlivem následků plynoucí z činnosti „moderního“ člověka. Tento nelétavý pták dorůstal do výšky až skoro 4 metrů. Zajímavým exponátem je pásovec (Glyptodon). S nadsázkou připomíná obrněné vozidlo z první světové války. Mezi exponáty je také zastoupen pozoruhodný živočich otevřené periglaciální stepi, jeskynní lev (Pantera leo spelaea), který budí u návštěvníků opodstatněný děs. Realistické aranžmá nad uloveným zkrvavěným kusem je pro diváka fascinující podívaná. Nejpozoruhodnějším exponátem je ale jihoamerický pozemní lenochod (Megatherium americanum). Stavbou svého těla se od současných lenochodů podstatně neliší, ale velikostí ano. Živočich je vysoký přibližně 5,5 m. Jeden z návštěvníků přihlížejícímu hloučku poznamenal, že tohoto živočicha zahlédlo domorodé obyvatelstvo v nepřístupných lesích Ameriky ještě dnes. S odkazem na http://prizraky.huu.cz/menu/zahady/mapinguari mezi amazonskými indiány koluje legenda, že tento tvor stále obývá amazonskou džungli. Myslivce musí nadchnout exponát veledaňka (Megaloceros giganteus). Paroží, které živočich vlastnil, by ve svých sbírkách ocenil nejeden český nimrod. Rozpětí jeho paroží mohlo dosahovat až 3,6 metrů. Daněk je zasazen do scény, kdy je loven dvěma hyenami jeskynními (Crocuta crocuta spelaea). Situace lovu je velmi věrná současnosti. Dominantou celé expozice je především mamut. Jeho model neunikne pozornosti žádnému z návštěvníků. První formy mamutů mohly dosahovat výšky kolem 4,3 m v kohoutku, ale většina populace ke konci Doby ledové dosahovala výšky současných slonů. Pro zajímavost, nejdůležitější detail modelu je partie jeho hlavy. Oči modelu působí velmi reálně, odráží se v nich bolest a zápas o holé přežití. Mamut je zachycen v bojové scéně se třemi pravěkými lovci. Existovala ale dvě vědecká stanoviska. Jedna z teorií kladla jako příčinu vyhynutí mamutů právě pravěkého lovce. Dnes vědci ale přikládají vinu především klimatickým podmínkám Planety.

Někteří návštěvníci se na tuto výstavu po roce opět vracejí. Knižní publikace nemohou návštěvníkům lépe přiblížit Dobu ledovou, ale tato výstava ano. Expozice je schopna návštěvníkům poskytnout informace o živočiších, kteří před několika tisíci lety vyhynuli. Blízké setkání s těmito giganty je fascinující. Ovládali Zemi, ale vlivem klimatických změn jejich éra před několika tisíci lety skončila. Expozice by měla být pro nás také varováním, nesmyslnými zásahy současného člověka do životního prostředí značně narušil tenkou přírodní rovnováhu. Dokladem je současné nestabilní klima, které má především za následek povodně na mnoha místech Země.

Zdroj: odborné informace byly při sepisování této části převzaty z webových stránek http://www.giganti.cz/. Tento text nebyl pro malou kapacitu studentské závěrečné práce použit.

pokračování k článku na adrese http://www.publikujto.cz/clanek/73/sber-informaci-studentky-vyssi-odborne-skoly-aneb-ohlednuti-za-velmi-uspesnou-vystavou

 

Zpět nahoru