Nový článek
Nový článek
Kategorie

Kulturní událost roku "Noc kostelů" pohledem studentky VOŠ ekonomických studií v Praze

Koncert v kostele Všech svatých ve Slivenci - dnes 29. 5. 2015 se koná opět významná událost roku, tedy "Noc kostelů". Dnes jdu v obci Slivenec po roce navštívit kostel Všech svatých ve Slivenci, a strávit pěkný hudební večer. U této jedinečné příležitosti jsem se rozhodla publikovat text, který se týká koncertu ze dne 23. května 2014. Pokud, někdo z Vás čtenářů bydlí v obci Slivenec, nebo v jejím těsném okolí, doporučuji tuto kulturní akci navštívit.

Dne 23. května 2014 se obyvatelé Slivence a blízkého okolí setkali v místním kostele Všech svatých. Byl zde pro ně připraven velmi bohatý kulturní program. Odpolední program byl především věnován rodinám s dětmi. Ke sklonku večera vystoupil dětský pěvecký sbor Pegas. Blížící se noc, ale především patřila posluchačům staré hudby. Na programu byla dvě pěvecká tělesa. Koncert Sabat Mater zcela uchvátil posluchače. V prostředí kostela zazněly nádherné tóny ženského pěveckého sboru za hudebního doprovodu kostelních varhan. Na koncertu zaznělo i slovo mluvené. Pěvecké vystoupení bylo doplněno lidovou slovesností. Byly recitovány úryvky veršů na téma venkovského života prostých lidí. Koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense také nadchl posluchače. Hudební tóny především barokní hudby se rozléhaly ve výborné akustice kostela Všech svatých. Pěvecký výkon souboru sklidil u posluchačů mohutný aplaus. Posluchači, kteří na koncert přišli na poslední chvíli, neměli volná místa k sezení. Koncert si vyslechli ve stoje. Příjemná slavnostní atmosféra se nesla i po koncertu. Na závěr kulturního programu byla pro posluchače připravena prohlídka kostela a výstava církevních ornátů. Kostel ozářily záblesky fotoaparátů nadšených amatérských fotografů. Lidem, kteří se zajímají o historii a architekturu kostelních staveb, pořadatelé poskytli o kostele Všech svatých cenné informace. Návštěvníkům byla také zpřístupněna zahrada, která ke kostelu náleží. Během této kulturní akce bylo pro hosty svatostánku přichystáno občerstvení. Mohli si vypít šálek dobrého čaje s domácím zákuskem. Tato kulturní akce byla příjemným setkáním obyvatel jedné obce a blízkého okolí. Setkali se zde společně staří i mladí. Lidé se jen těžko rozcházeli, dlouho do noci bylo slyšet jejich diskutující hloučky.

Koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense

Koncert měl nejen kulturní, ale především duchovní rozměr. Akustika kostela návštěvníkům umocnila prožitek především z barokní hudby, a skvělých výkonů členů pěveckého tělesa Gaudium Pragense. Na programu koncertu byla hudební díla předních hudebních skladatelů. Na koncertu zazněly za hudebního doprovodu varhan skladby Jana Dimase Zelenky (1679-1745), Johana Sebastiana Bacha (1685-1750), Bohuslava Matěje Černohorského (1684-1742), Hanse Lea Hasslera (1564-1612) a Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791). Koncert byl doprovázen mluveným slovem. Posluchači se kromě pěveckých výkonů zaposlouchali do příjemného mluveného slova, a vyslechli si několik fragmentů ze života hudebních skladatelů, jejichž skladby na koncertě zazněly. Pocta patřila především Wolfgangovi Amadeu Mozartovi, a na závěr koncertu zazněla jeho skladba Veni Sancte Spiritus.

Související texty

http://www.publikujto.cz/clanek/75/dilo-adriena-de-vriese-pohledem-studentky-

http://www.publikujto.cz/clanek/74/postrehy-studentky-aneb-vyndano-ze-supliku

http://www.publikujto.cz/clanek/73/sber-informaci-studentky-vyssi-odborne-skoly-aneb-ohlednuti-za-velmi-uspesnou-vystavou

http://www.publikujto.cz/clanek/67/pripojte-se-ke-kulturnimu-projektu-studentky-oboru-verejna-sprava

 http://www.publikujto.cz/clanek/70/zpoved-studentky

 

Zpět nahoru