Nový článek
Nový článek
Kategorie

Reportáž z pražské ZOO

U příležitosti úspěšné obhajoby absolventské práce poskytuji čtenářům k sérii již publikovaných článků, které se zabývají tématem kultury následný text.

Selské stavení v pražské ZOO

Lze ocenit snahu pražské zoologické zahrady přiblížit hospodářská zvířata dětem z měst. Roku 2005 byl na pozemku pražské zoologické zahrady pro návštěvníky zpřístupněn statek s domácími zvířaty. Hlavní myšlenkou této expozice je navodit pro návštěvníky atmosféru středoevropské krajiny s pohledem na rybník a typické selské stavení. Na zastavěném pozemku o rozloze 392 m2 se mohou návštěvníci seznámit s mnoha obyvateli ve dvou hospodářských budovách. Jsou zde vybudovány kurníky, králíkárny a stáje. Mimo tuto zastavěnou plochu jsou domácím zvířatům k dispozici rovněž venkovní výběhy. Dobrým počinem bylo opatřit výběhy informačními tabulemi s podrobnými informacemi o daném živočichovi. Děti se lépe seznámí s živočichem, kterého mohou ve výběhu pozorovat.

V současné době je nezbytné přiblížit dětem život venkova. České televizní stanice vysílají mnoho přírodovědných snímků, ale jejich tématem jsou převážně zvířata divoké Afriky případně Magagaskaru, v malém měřítku evropská divoká fauna, zvířata která byla člověkem domestikována nikoliv. Pražská ZOO chová v expozici statku hospodářská zvířata, s kterými se mohou malí návštěvníci běžně setkat na českém venkově. Děti se na statku pražské zoologické zahrady se osobně seznámí se slepicí domácí (Gallus gallus f. domestica), králíkem domácím (Oryctolagus cuniculus f. domesticus), kozou domácí (Capra aegagrus hircus) a ovcí domácí (ovis ammon f. aries), husou domácí (Anser anser domesticus), prasetem domácím (Sus strofa f. domestica), kachnou pižmovou, krocanem domácím (Meleagris gallopavo f. domestica)a turem domácím nebo s méně známými hospodářskými zvířaty jako například s nutrií říční (Myocastor corpus) nebo s lamou alpaka.

Já nejsem fialová!

Městské děti mají v expozici statku jedinečnou příležitost osobně se seznámit s turem domácím. Samec tura, který je na statku zoologické zahrady chován, je mírný a přívětivý jedinec, kterého si děti mohou pohladit. Děti z bezprostřední blízkosti mohou pozorovat jeho chování, a studovat rovněž jeho anatomii (především tělesnou charakteristiku resp. barvu skotu). Základem většiny současných plemen tura domácího je pratur (B. primigenius). Pratur byl ale člověkem vyhuben. Jeho přirozeným prostředím byl areál, který sahal od západní Evropy po Zakavkazko. Pratur měl výšku v kohoutku až 2 m. Jeho váha se pohybovala okolo 1000 kg. Váha současného skotu se pohybuje například u Českého strakatého skotu u samce okolo 1200 kg a u samic do 750 kg. Současná plemena vykazují disproporce v jejich tělesné charakteristice. Masná plemena dosahují vyšší tělesné hmotnosti, než plemena mléčná. Barva skotu je například u Gallowayského skotu (masné plemeno) červená, černá nebo bílá s červenou pigmentací, Holštýnský skot (mléčné plemeno) je černobílé strakaté nebo červenobílé strakaté plemeno. Český strakatý skot (kombinované plemeno) je červenostrakaté plemeno. Na statku zoologické zahrady je ale chováno africké plemeno zebu zakrslý, které se hmotnostně pohybuje do 200 kg. Přirozeným prostředím jeho výskytu je severní a střední Afrika, ale také Indie. Plemeno zebu zakrslý je chováno jako mléčné a masné plemeno, mimo Indii. V Indii je chováno pouze na mléko.

Společnost lidem nedělají pouze hospodářská zvířata (domestikovaná). V blízkosti hospodářského statku se mohou návštěvníci seznámit rovněž s novodobými společníky člověka. V ptačí voliéře se mohou seznámit s exotickým ptactvem, které je běžně lidmi chováno například neoféma bourkova (Neopsephotus bourci). Společníka, a to především dětem dělá také morče domácí (Cavia aperea f. porcellus), s kterým se mohou návštěvníci rovněž seznámit v expozici v blízkosti areálu hospodářského statku.

Česká krajina

Za statkem jsou návštěvníci pražské zoologické zahrady seznámeni s typickým českým rybníkem. Na informační tabuli v jeho těsné blízkosti se návštěvníci seznámí s druhy ryb, které v rybnících žijí. Těmito druhy ryb jsou kapr obecný (Cyprinus carpio), štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis), cejn velký (Abramis brama), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus) a plotice obecná (Rutilus rutilus). V těsném okolí rybníka se nachází zóna klidu, kam nesmí návštěvníci vkročit. Toto opatření je zavedeno z důvodu zahnízdění kachny divoké (Anas platyrhynchos).

Mimo života v rybníku a kolem rybníka se mohou návštěvníci v této části zoologické zahrady rovněž seznámit s živočichy české přírody. Návštěvníci mohou pozorovat ježka západního (erinaceus europaeus), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) nebo sýce rousnýho (Ageolius funereus).

 

Klíčová slova: ZOO

Zpět nahoru